Regjeringen lytter til oss – Matvett får beholde støtten

Publisert:

Etter sterk kritikk fra Virke og NHO Mat og drikke, har klimaminister Vidar Helgesen nå lovet at bransjesammenslutningen Matvett fortsatt skal få penger fra staten for å jobbe mot matsvinn.

Store mengder av maten som produseres, ender opp i søppelbøtten. For å redusere dette, må både matbransjen og regjeringen bidra.

Bare to uker etter at flere bedrifter innen dagligvare, reiseliv og service skrev under en omfattende avtale med regjeringen for å redusere matsvinnet, kom nyheten om at landbruksdepartementet ved landbruksminster Jon Georg Dale, kutter i støtten til en rekke frivillige organisasjoner, deriblant Matvett. Matvett har vært et spleiselag mellom bransjen og myndighetene, og har spilt en avgjørende rolle i å få til matsvinn-avtalen. Også Matsentralen, som formidler overskuddsmat til fattige, fikk sine statlige midler kuttet.

Etter at Virke og NHO Mat og drikke gikk ut i TV2 og beskyldte regjeringen for avtalebrudd, kom klimaminister på banen og lovet at Matvett skulle få beholde pengene, for at de kan fortsette å bidra i den viktige kampen mot kasting av mat.

Glad, men ikke fornøyd

Direktør for dagligvare, Ingvill Størksen, retter en stor takk til Helgesen – men hviler fortsatt ikke helt på laurbærene.

– Det er veldig gledelig at statsråden trår til og sikrer Matvett fortsatt støtte. Begge parter må bidra med penger for at vi skal klare å nå de ambisiøse målene om å halvere matsvinnet innen 2030.

– Men avtalen vi har signert, er tydelig på at myndigheten skal bidra til å legge til rette for donasjon av overskuddsmat, og det er akkurat denne jobben Matsentralen gjør. Derfor kan ikke landbruksminister Dale slippe unna med å kutte deres midler. Dette kommer vi til å jobbe videre med, og vi er ikke helt fornøyde før vi også har fått pengene tilbake her, fortsetter hun.

Størksen er likevel optimistisk til at regjeringen kommer til å snu, også når det gjelder Matsentralen.

– Kampen mot matsvinn er rett og slett for viktig til å prioriteres bort, avslutter hun.