Regjeringen skal utrede etikkinformasjonslov

Publisert:

Stortinget vedtok mandag å be regjeringen utrede og vurdere en etikkinformasjonslov. Virke mener formålet er godt, og imøteser en utredning. Men fremfor flere rapporteringskrav, ber vi regjeringen støtte Initiativ for etisk handel.

Foto: Camilla Gramstad

​I Stortingets høring om etikkinformasjonslov fremhevet Virke at det viktigste er at verktøy og veiledning for å drive etisk handel er tilgjengelig for norske handelsbedrifter. Økt støtte til Initativ for etisk handel kunne derfor hatt større positive effekter enn det flere lovkrav kan få.

Formålet med en etikkinformasjonslov er økt åpenhet og transparens i verdikjeder. Formålet er at forbrukere skal ha mulighet til å be om innsyn i hvor og under hva slags forhold produkter er laget.  Miljøinformasjonsloven gir i dag mulighet til å be om innsyn i miljøforhold knyttet til produksjon og innhold i produkter.

Vanskelig praktisering
Virke mener det er positivt med økt bevisstgjøring i virksomhetene knyttet til deres arbeid med samfunnsansvar. Virksomheter kan også få en positiv effekt for konkurransekraften ved å synliggjøre godt arbeid i leverandørkjeder. Det er imidlertid også konkurransesensitiv informasjon knyttet til leverandører, og krav om åpenhet må ta hensyn til dette. Det blir tema for regjeringens kommende utredning, som Virke vil følge.

I forslaget om utredning av etikklov står det at den bør gjelde høyrisikoprodukter (som definert av Direktoratet for forvaltning og IKT) som tekstiler, klær, sko, elektronikk, møbler, kakao, te, kaffe og leker. Virke mener det kan bli vanskelig å foreta avgrensning mellom "høyrisiko" og "lavrisiko"-produkter. En eventuell lov bør gjelde alle eller ingen varer.

Vi vil følge regjeringens utredningsarbeid og ta opp innspill fra medlemmene.

Virke ber medlemmer som har innspill, kommentarer eller spørsmål knyttet til utredningen av en etikkinformasjonslov ta kontakt med