Regjeringen skjerper kontroll med utestedene

Publisert:

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt varsler økt bruk av uanmeldte tilsyn i utelivsbransjen. Hensikten er å avdekke useriøsitet og sosial dumping.

I et tildelingsbrev til Arbeidstilsynet ber arbeidsministeren om at tilsynet skal ”gjøre flere uanmeldte tilsyn og jeg ber dem spesielt om å prioritere utelivsbransjen. Målet er å få et bedre arbeidsmiljø. De fleste i bransjen er seriøse aktører, men de useriøse aktørene gjør konkurransesituasjonen vanskelig”.

Risikoen for å få Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk blir altså større i tiden fremover. Samtidig er arbeidet med et treparts bransjeprogram for utelivs- og serveringsbransjen i gang, noe Virke er svært fornøyd med.

– Vi har lenge etterlyst et slikt program og er glade for at dette nå er i gang. I første omgang skal det gjøres en kartlegging og kunnskapsstatus om bransjen, som grunnlag for videre arbeid med tiltak for å motvirke useriøsitet i bransjen. Virke vil følge dette arbeidet tett fremover, sier direktør for Virke Reise Norge, Hilde Charlotte Solheim.