Regjeringen sukrer grensehandelen

Publisert:

Når næringslivsgruppen torsdag skal møte helseminister Bent Høie for å diskutere tiltak for bedre kosthold, kommer Virke dagligvare til å gi klart uttrykk for sin misnøye over myndighetenes beslutning i denne saken, sier direktør Ingvill Størksen

– Forslaget om økte avgifter på godteri og brus bommer grovt på målet, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

I statsbudsjettet går Høyre, FrP, KrF og V inn for en sterk økning av sjokolade og sukkeravgiften, samt avgift på alkoholfrie drikkevarer.

– Økt avgift gjør det vanskeligere for dagligvarebransjen å nå målene vi har satt sammen med regjeringen, da vi i desember 2016 skrev under intensjonsavtalen om sunnere kosthold, fortsetter Størksen.

– Sukkerforbruket i Norge går ned. Grensehandel og netthandel fra utlandet øker kraftig. Denne avgiften vil være en gavepakke grensehandel og aktører som utnytter moms- og avgiftshullet for å selge billig godteri til nordmenn fra utlandet, slår hun fast.

Regjeringen og samarbeidspartnerne foreslår ingen endringer i dagens forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske nettaktører. I følge statsbudsjettet skal utenlandske nettaktører fortsatt sponses ved at man slipper å betale moms for kjøp under 350 kroner.

Beskjeden om økte avgifter kommer dagen før næringslivgruppen skal møte helse og omsorgsminister Bent Høie for å diskutere videre tiltak under intensjonsavtalen for et sunnere kosthold.

– Nordmenn får ikke sunnere kosthold av at regjeringen velger å legge til rette for import av billige sukkervarer, fremfor å gi norsk handel stabile rammevilkår til å jobbe videre med reduksjon i sukkerforbruket. Vi er svært skuffet, og kommer til å gi klart uttrykk for dette på møtet i morgen, sier Størksen.

Bransjens innsats rundt kosthold har allerede gitt gode resultater:

Helsedirektoratets rapport fra desember 2016, viser at engrosforbruket av sukker har minsket fra 43 til 27 kilo per innbygger fra 2000-2015

Nordmenn drikker stadig mindre brus, og sukkerinntaket fra søte drikker er redusert med 18 % de siste fem årene.

Samtidig går forbruket av grønnsaker, frukt og bær opp.

– Vi er jo ikke i mål, og nettopp derfor har matbransjen og regjeringen satt seg svært ambisiøse og konkrete målsetninger for videre arbeid. Stabile rammevilkår er helt nødvendig for å kunne arbeide godt. Det er ikke økte avgifter som skal til for å nå dem, men et fortsatt godt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene. Når regjeringen nå innfører tiltak som kun øker grensehandelen – både digitalt og fysisk – så er det ytterst kontraproduktivt, sier Størksen.