Regjeringen vil få slutt på konkurransevridende postsubsidier

Publisert:

Regjeringen slutter seg til Virkes krav om at det må bli slutt på konkurransevridende fraktsubsidier på varer som sendes til Norge med post. Eksempelvis fra Kina og India. Veksten i e-handel fra land utenfor EU/EØS bidrar til å øke denne konkurransevridningen.

Regelverket i Verdenspostforeningen (Universal Postal Union - UPU)  tillater at selvdefinerte utviklingsland kan subsidiere postgang av kommersielle varer til markeder Norge og andre EØS-land. Ordningen ble innført i 1874 for å lette postgangen mellom rike og fattige land, og er overmoden for endringer.

- UPU-reglene på frakt av varer er konkurransevridende og bidrar til at e-handel i for eksempel Kina og India får en betydelig fordel i konkurransen med norske bedrifter, sier Harald Jachwitz Andersen i Virke. – Virke er glad for at regjeringen ved Samferdselsministeren vil jobbe for endringer i UPU-reglene..

Regjeringen sier i brev til Virke at den jobber aktivt med og endre UPU-reglene for å skape likeverdig rammevilkår mellom e-handel i Norge og i land utenfor EU/EØS. Virke samarbeider med Svensk Handel, Dansk Erhverv, Kauppa (Finland) og Islandic Federation of Trade and Services om saken. De nordiske organisasjonene sendte et felles brev til EU-kommisjonen sommeren 2016 med krav om endringer i UPU-reglene. Virke har også fått regjeringen til å drøfte saken med Tyske myndigheter.

- UPU-reglene er vanskelige og endre, og det vil ta tid. Det er urealistisk å få til endringer uten et bredere europeisk samarbeid, sier Andersen. – Det er derfor gledelig at de Nordiske organisasjonene har fått både den norske regjeringen og EU-kommisjonen til å ta saken videre i UPU.

Se regjeringens brev til Virke her >>
Se Virkes brev til Regjeringen her >> 
Se de nordiske organisasjonenes brev til EU-kommisjonen her >>