Regjeringens forslag til midlertidig ansettelse - bemanningsbransjen

Publisert:

Regjeringen foreslår at de nye reglene om generell adgang til midlertidig ansettelse ikke skal gjelde hvis den midlertidige ansatte kommer via et bemanningsbyrå.

Det er oppsiktsvekkende at denne regjeringen i så stor grad forskjellsbehandler en bransje, nemlig bemanningsbransjen. Attpåtil når det er denne bransjen som er den spesialiserte og profesjonelle aktøren som næringslivet trenger for å skaffe kvalifisert arbeidskraft, få til nødvendig fleksibilitet og få flere i arbeid.

Til nå har reglene om lovlig  innleie og midlertidige ansettelse vært parallelle. Når det nå foreslås en generell adgang til midlertidig ansettelse som er bra, er det trist at bemanningsbransjen forskjellsbehandles og settes utenfor muligheten til å være den viktige profesjonelle aktøren som næringslivet trenger i dette markedet.

Virke frarådet sterkt i sin høringsuttalelse at regjeringen skulle foreslå denne sterke diskrimineringen ev en bransje. Når man ønsker å få til et mere fleksibelt arbeidsliv og få flere raskere inn i de riktige arbeidsplassene er det merkelig at man setter den bransjen som har størst spisskompetanse på sidelinjen. Også fordi så stor forskjellsbehandling av en bransje høyst sannsynlig er ulovlig.