Regjeringspartiene sier ingenting om grensehandelen

Publisert:

I regjeringsplattformen som Høyre, Frp og Venstre la frem søndag, står det ingenting om verken grensehandelen som øker, eller 350-kronersgrensen som truer norske arbeidsplasser.

Virke Handel er fornøyd med at regjeringsplattformen inneholder offensiv politikk for småbedrifter, forenkling og avbyråkratisering, og at den inneholder mye bra miljøpolitikk og kompetansepolitikk.

Men vi savner grep for å sørge for like konkurransevilkår i den digitale økonomien, ikke minst knyttet til netthandel, og grep for å stoppe den hurtig voksende handelslekkasjen.

– Det virker ikke som regjeringen har tatt inn over seg at den teknologiske utviklingen gjør stort sett alle deler av næringslivet konkurranseutsatt, sier Harald J. Andersen, direktør for Virke Handel.

– For handelsbedriftene er konkurrenten bare et tastetrykk unna, eller bare en kjøretur til Sverige for de som bor østenfor fjellene og nordover. Handelslekkasjen vokser hurtig både gjennom grensehandel i Sverige og på nettet som følge av 350-grensen for avgiftsfri netthandel i utenlandske butikker.

For Virke Handel blir dette et svært sentralt område å følge opp overfor den nye regjeringen Solberg.