Hvordan forholde seg til delingsøkonomien?

Publisert:

Delingsøkonomien har fått stor oppmerksomhet i den offentlige debatten det siste året. Kanskje en av dine ferskeste konkurrenter er en digital plattform der privatpersoner tilbyr hverandre ting eller tjenester?

Utleiehus

Selv om omfanget av delingsøkonomien i Norge er ganske liten i dag, er det mye som tilsier at den vil øke fremover. Nye digitale markedsplasser gjør det enkelt og billig for privatpersoner å tilby hverandre både ting og tjenester.

Det gjør at er flere etablerte regelsett om både skatt, arbeidsforhold og forbrukerrettigheter blir satt på prøve.Skattedirektoratet har allerede kommet med noen anbefalinger om hvordan skatteregelverket kan endres for å sikre at alle aktørene betaler riktig skatt.

Neste uke skal regjeringens delingsøkonomiutvalg legge frem sine vurderinger av mulighetene og utfordringene med delingsøkonomien. I forbindelse med utvalgets rapport vil også Virke publisere våre viktigste anbefalinger for hvordan politikerne kan sikre rettferdige konkurransevilkår, og hvordan både nye og gamle virksomheter kan gjøre det beste ut av digitaliseringen.