Reiselivsnæringen ønsker et Nasjonalt Kvalitetssystem

Publisert:

Næringsminister Monica Mæland får onsdag 25.11.15 overrakt dokumentasjon på at reiselivsnæringen ønsker et Nasjonalt Kvalitetssystem.  Hans-Olav Eriksen i styringsgruppen for utvikling av et nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv overleverer ministeren 84 signerte intensjonsavtaler fra reiselivsbedrifter fra hele landet på et  møte i Tromsø.

Reiselivsklyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS, og Innovative Opplevelser, samt HANEN har med bakgrunn i innspill fra klyngebedrifter/medlemmer tatt initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer. Virke Reise Norge har deltatt som observatører i styringsgruppen og støtter dette arbeidet.

Behovet for å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem er bedriftsdrevet og på denne bakgrunn gjennomførte Innovative Opplevelser og Lønnsomme Vinteropplevelser i 2012/13 et FoU-prosjekt med målsetting å gi svar på hva som er vesentlige positive og negative konsekvenser av sertifiseringer i reiseliv generelt, og særlig i forhold til naturbaserte involverende opplevelser og guiding. Studien viser at sertifiseringer på individ og bedriftsnivå innen reiseliv, og ikke minst naturbasert reiseliv, bidrar til økt kvalitet i næringen. Konkurrentland for Norge har derved et fortrinn som er særlig kritisk siden Norge er et høykostland og må konkurrere på kvalitet.

- Vi trenger å sikre kvaliteten på de opplevelsene som gir internasjonale gjester ”Reason to go” til Norge, sier Trond Amland fra NCE Tourism Fjord Norway, som leder arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet. Vi skal bygge et norsk kvalitetssystem på internasjonal utprøvde systemer og systemet skal være dynamisk og sikre en kvalitetsutvikling i den enkelte bedrift som deltaer, sier Amland.


Et Nasjonalt Kvalitetssikringssystem skal bygge på lovpålagte krav og sertifiseringsordninger som bedriftene allerede følger. Det er gjort et tilsvarende arbeid i Skottland, New Zealand og Island, og det norske systemet vil derfor kunne bygges på allerede utprøvde internasjonale kvalitetssystemer for reiselivet. I andre land bidrar det offentlige med finansiering av driften av slike systemer, noe som også vil være avgjørende i Norge

-Næringsministeren etterspurte i juni dokumentasjon på at bransjen ønsker et slikt system. Nå får Mæland 84 gode eksempler på dette, sier direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann

Les pressemeldingen her >>