Rekordlav krone kan dempe grensehandel

Publisert:

​ Med unntak av en kort periode i slutten av 2014, er det nå første gang på 15 år at svenskekronen er sterkere enn den norske. Det gir regjeringen en historisk sjanse til å bremse grensehandelen, sier Ingvill Størksen, direktør for dagligvare i Virke.

Ifølge tall fra SSB handlet nordmenn varer for 14,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i perioden fra og med 3. kvartal 2014 til og med 2. kvartal 2015. Dette er en økning på 469 millioner, eller 3 prosent, sammenlignet med foregående periode. Mye av grensehandelen skjer fra Østlandet. For eksempel vet vi at befolkingen i Østfold hvert år bruker om lag 10 000 kroner mindre på mat og drikke enn landsgjennomsnittet – sannsynligvis fordi mye av deres matbudsjett ender opp i Sverige. Men hva betyr den nå lave kronekursen for grensehandelen?

- Den lave kronekursen gjør at det er mindre å hente på å handle i Sverige. Regner man inn bruk av tid og drivstoff, kan vinningen fort gå opp i kjøringen, fortsetter Størksen.

I år har regjeringen planlagt å sope inn 1.5 milliarder kroner på særavgifter på drikkevareemballasje. 

- Drikkevarer er en typisk lokkevare for grensehandelen. I tillegg ble avgiften opprinnelig innført som en miljøavgift, men bransjen har for lengst løst miljøproblemene som var knyttet til denne emballasjen. Nå fremstår det som et straffegebyr for en bransje som for lengst har gjort de miljøforberedelsene de fikk beskjed om, fortsetter hun.

- H, V og KRF har i tidligere budsjettforlik vedtatt å fjerne denne avgiften. Det er på tide de holder ord. Det vil bremse grensehandelen betydelig, til gavn for norske arbeidsplasser, avslutter Størksen.