Ren synsing fra Vegvesenets side

Publisert:

I forbindelse med at to bussjåfører ble stoppet for brudd på reglene om hviletid, påstår seksjonsleder i Statens Vegvesen region Vest at turoperatørene legger et løp for sine sjåfører som ligger langt utenfor det som er lovlig. Ren synsing fra Vegvesenets side mener Virke.

www.nrk.no

NRK Sogn og Fjordane kunne 18.09.17 melde om brudd på reglene om hviletid, etter at to bussjåfører fra Spania og Portugal ble stoppet og 82 turister måtte vente ved kontrollstasjonen i nesten seks timer før nye busser og sjåfører kom til stedet.

I saken påstår en seksjonsleder i Statens Vegvesen region Vest at turoperatørene legger et løp for sine sjåfører som ligger langt utenfor det som er lovlig og at de har mistanke om at turoperatørene velger å bruke andre typer busser for å komme seg unna kontrollene.

- Dette er ren synsing fra vegvesenets side og mistenkeliggjøring av turoperatørene. Slike uttalelser bør ikke få stå motsagt, sier direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann.

Virke organiserer de innkommende reiseoperatørene og har helt annen oppfatning av seriøsiteten i bransjen. Norsk reiseliv er i endring og stadig flere turister etterspør mer spesialtilpassede turer. At turoperatørene gjør endringer i eget tilbud for å tilpasse etterspørselen er bare positivt. Da er det urovekkende at Statens Vegvesen mistenkeliggjør en hel bransje uten at dette er begrunnet.


- Jeg vil tro han her henviser til at bruken av minibusser er økende. Å påstå at dette er for å unngå kontroller er både provoserende og ikke i tråd med den seriøsiteten vi opplever i bransjen. Vi har derfor sendt henvendelse til Vegvesenet der vi ber dem underbygge sine påstander, fortsetter Normann.

Kjenner seg ikke igjen

Ingunn Sakshaug fra turoperatøren Tumlare kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsen. Tumlare, som er et japansk eid selskap, har sine Group Codes of Conduct som de forholder seg til. Under dette ligger det at de som firma skal følge lover, regulativer og regelverk i de landene de opererer i, og har tilhold i. De legger opp turene sine slik at de tilpasses kjøre og hviletider, og er i god dialog med bussleverandørene rundt dette.

- Vi gjør det vi kan for å overholde regelverket og kjenner ikke til noen forsøk på å unngå kontroller av kjøre- og hviletid. Vår bransje er helt avhengig av gode sjåfører som står for sikker transport av turistene, sier Ingunn Sakshaug, destination manager Norway & Iceland i Tumlare

Virke er opptatt av en seriøs bransje og derfor også en del av treparts bransjeprogram transport, blant annet sammen med Vegvesenet. Gjennom bransjeprogrammet deler vi informasjon og jobber for tiden blant annet med å utarbeide en veileder til turoperatørene og andre som bestiller busser. Målsetning med arbeidet er å gjøre det lettere for alle å få et overblikk over de gjeldende reglene.

For et velfungerende norsk reiseliv er det avgjørende at turistene kommer seg sikkert frem. Dette innebærer at lover og regler skal overholdes, også krav om hviletid.