Renvasket.no

Publisert:

Virke og partene i bransjeprogammet for renhold presenterer i dag renvasket.no. Renvasket.no er en kampanje som retter seg mot private kjøpere av svart vaskehjelp.

-

Privates kjøp av svart vaskehjelp er et stort problem for alle som jobber i bransjen. Vi ønsker å vise private kjøpere de sosiale problemer og utfordringer som de skaper for renholderen. At de fratar dem rettigheter som andre tar for gitt i utfordrende situasjoner som graviditet og barns sykdom, sier Stein Johnsen Direktør Virke Service

Renvasket.no er en kampanje som skal få flere privatpersoner til å kjøpe renholdstjenester lovlig. Det vil si hvitt og offentlig godkjent – i de tilfellene hvor det kreves. Kampanjen skal også gi informasjon om hvordan renholdsbedrifter skal søke om godkjenning. Kampanjen er skapt i regi av treparts bransjeprogram renhold. Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom Virke, Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Service, Parat, KS, Spekter og Arbeidstilsynet. Treparts bransjeprogram er et av regjeringens tiltak for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet i utsatte bransjer.

Se mer på www.renvasket.no