Retningslinjer for å forhindre seksuell trakassering

Publisert:

Virke Produsentforeningen har sammen med andre bransjeorganisasjoner jobbet for å forhindre seksuell trakassering i film-, TV- og spillbransjene.

Bevisstheten om å trekke fram råd og veiledning for å hindre trakassering ble større ved framveksten av #metoo høsten 2017.

- Det var viktig for oss å få fram at det er arbeidsgiver og nærmeste leder som har ansvaret for å stoppe og å forhindre seksuell trakassering når det forekommer, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

- Etter å ha vært tydelig på hvor ansvaret ligger så har det vært viktig for oss å samarbeide med de andre bransjeorganisasjonene om både undersøkelser og å etablere felles retningslinjer som gir bransjene veiledning i hvordan seksuell trakassering kan forebygges bedre, sier Urfjell.

Retningslinjene som har fått sin tilslutning fra samtlige bransjeorganisasjoner innen film, TV og spill drar opp 11 punkter som skal øke bevisstheten og gjøre det lettere å snakke sammen på arbeidsplassene om seksuell trakassering slik at den stoppes før den oppstår.

- De endelige formuleringene vi presenterer i 2018 er kommet på plass etter svært aktivt arbeid og vi har ment det er viktig å bidra til enighet også der vi opprinnelig foreslo noe annen ordlyd. Det er viktig at vi nå kan dele felles retningslinjer og at det er klart at ansvaret for å stoppe trakassering ligger hos arbeidsgiver, sier Urfjell.

Les retningslinjene her >>