Retningslinjer for inkassators innkreving og behandling av rettslige saksomkostninger

Publisert:

Finanstilsynet kom i rundskriv 19/2016 med retningslinjer for inkassators innkreving og behandling av rettslige saksomkostninger.