Revisjon av den europeiske gravferdsstandard

Publisert:

​Revisjon av den europeiske gravferdsstandard (CEN/TC 448 Funeral Services) er i gang. Første møte ble avviket i Wien 8.-9.juni i lokalene til Austrian Standards. Fra Norge møtte Hege Thorkildsen fra Norsk Standard, Odd Borgar Jølstad fra Jølstad og Gunnar Hammersmark fra Virke Gravferd.

​Det er også opprettet en norsk arbeidsgruppe med representanter fra gravferdssektoren (krematorier/gravplass, KA og Virke Gravferd)som skal jobbe med det reviderte forslaget som blir utarbeidet i løpet av høsten. Arbeidet ender opp i en ny gravferdsstandard for gravferdssektoren i Europa.