Revisjonen av pakkereisedirektiv – enighet i Rådet om veien videre

Publisert:

​ Den 4. desember kom Rådet for Den europeiske union (Rådet) til enighet om en såkalt generell tilnærming til revideringen av pakkereisedirektivet.

Rådet ikke kom til enighet om selve direktivteksten ved avstemningen, men det var enighet om at det Latviske presidentskapet som overtar presidentskapet i EU i januar 2015 nå gis mandat til å starte uformelle forhandlinger med Europaparlamentet om direktivteksten.

Av de mest omdiskuterte spørsmålene er fortsatt definisjonen av en pakkereise i forhold til dynamisk pakketering og reglene om såkalte assisterte reisearrangement. Et nytt forslag om å innføre en 14 dagers angrerett ved kjøp av pakkereiser er også ett av spørsmålene som har ført til diskusjoner og der den europeiske reisebransjeforeningen ECTAA har uttrykt seg stekt kritisk til forslaget.

Veien videre

Det Latviske presidentskapet i EU planlegger nå å ha politiske forhandlinger om direktivteksten fra begynnelsen av februar til april 2015, der målet er en enighet mellom Rådet og Europaparlamentet om teksten etter disse forhandlingene. Dersom slik enighet oppnås forventes det at revidert direktiv kan vedtas i Europaparlamentet på plenumsmøte i juni 2015. Oppnås imidlertid ikke enighet etter maksimalt fire uformelle forhandlingsmøter, vil forhandlingene under det Latviske presidentskapet stoppe.

Les mer på følgende linker på ECTAA sine hjemmesider:

ECTAAs innspill til Rådet før møtet 4. desember 2014