ROT-fradrag - Et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

Publisert:

​Onsdag 24. september arrangerte Virke Bygg og Anlegg et frokostseminar om ROT-fradraget. Her finner du alle presentasjonene og rapporten "ROT-fradrag - Et effektivt virkemiddel mot svart arbeid.

Virke la fram sin rapport "ROT-fradrag -Et effektivt virkemiddel mot svart arbeid", hvor funnene ble presentert av  bransjeanalytiker Iman Winkelman.

Prognosesenteret tallfestet ROT-markedet, og Fellesforbundet presenterte løsninger for å sikre seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen.

Avslutningsvis gjennomgikk Pia Blank Thörnroos fra Skatteverket de svenske erfaringene etter at ROT-fradraget ble innført i Sverige i 2008.

Presentasjonene er samlet her.