Salg og skjenking av alkohol på valgdagen

Publisert:

Det følger av alkoholloven at det ikke er lov å selge alkohol på valgdagen. Forbudet gjelder bare salg , det vil si for de som har salgsbevilling (og for Vinmonopolet). Steder med skjenkebevilling kan i utgangspunktet skjenke som vanlig også denne dagen.

Men dette er bare et utgangspunkt. Den enkelte kommune står ganske så fritt til å fastsette egne, strengere regler når det gjelder salg og skjenking av alkohol. Det kan dermed tenkes at det finnes lokale forskrifter som begrenser skjenkeadgangen også på valgdagen.

For eksempel har Tjøme kommune forbud mot skjenking av sprit på valgdagen, mens Oslo kommune på sin side ikke har noen slike begrensninger. Det kan også tenkes at slike begrensninger fremgår av bevillingsvedtaket til det enkelte skjenkested. Den enkelte bevillingshaver bør derfor foreta de nødvendige avklaringer før de skjenker i vei på mandag.