Samarbeidsavtalen for ideelle viktig for barnevern

Publisert:

Virke har tatt opp samarbeidsavtalen med statsråd Solveig Horne, som har ansvar for barnevernområdet. – Regjeringspartiene, KrF og Venstre sa i valgkampen at samarbeidsavtalen er viktig for å sikre et mangfold av tilbydere av helse- og sosialtjenester. Dette følger Virke nå opp overfor regjeringen, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

– Virke mener at samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester er et viktig bidrag til stabile og forutsigbare rammevilkår for ideelle aktører. Ikke bare i helsesektoren, men også i barnevernet. Avtalen må bidra til å sikre et mangfold av tjenestetilbydere, både offentlige, ideelle og kommersielle, selv om disse har ulike rammevilkår, sier Madsen.

De ulike rammevilkårene, særlig de ideelle aktørenes pålagte pensjonsordninger, tilsier at aktørene må behandles forskjellig. De ideelle må ha en egen anbudsrunde inntil det blir en løsning på pensjonsutfordringene. Dette samarbeider Virke med regjeringen om.
Madsen viser til at Høyre og Frp, samt samarbeidspartnerne Venstre og KrF i valgkampen sa at de ville slutte seg til samarbeidsavtalen og utvikle den videre.

Samarbeidsavtalen ble inngått av den forrige regjeringen, men har hatt bred tilslutning på Stortinget.

– Det er derfor viktig at den nye regjeringen så fort som mulig slutter seg til avtalen og utvikler den videre basert på sin politikk. Dette gjelder særlig gode og fleksible avtaler for ideelle aktører, arbeid for å løse pensjonsproblemet, involvere ideelle aktører mer i forsking og utvikling samt kvalitet og mangfold. Derfor følger Virke opp regjeringens pågående diskusjon om  samarbeidsavtalen som grunnlag for at ideelle aktører kan levere gode tjenester også i fremtiden, sier Madsen.

Her finner du Virkes brev til BLD om statsbudsjettet.