Tettere og bedre samarbeid kan gi det offentlige betydelig besparelser

Publisert:

Jente trener

Ny rapport viser at det er betydelige summer å spare ved at det offentlige i større grad benytter private treningssentre til å gi tilbud om fysisk aktivitet til de som trenger dette. Virke Trening ønsker en større grad av samarbeid mellom kommuner og privateide treningssentre til å løse fremtidens helseutfordringer.

Til tross for at treningssentrene er anerkjent som en viktig ressurs for folkehelsa (Folkehelsemeldingen 2014-2015), har kommunene de siste årene i økende grad etablert egne tilbud innen fysisk aktivitet som en del av eget tilbud innen helsetjeneste, såkalte Frisklivsentraler.

Velferdsstaten kan spare opptil 250 millioner årlig

Analysebyrået Oslo Economics har utarbeidet en helt fersk rapport som slår fast at ved å bruke flere private tilbydere av trening til brukere som det offentlige i dag tilbyr tjenester til, så kan velferdsstaten spare opptil 250 millioner årlig. Det vil si at det er betydelige besparelser ved at man samarbeider med private treningssentre istedenfor å drifte og bygge opp kommunale frikslivssentraler. En gjennomsnittlig kostnad per bruker på Frisklivsentralene er 12000-17000 kroner, til sammenligning er en tilsvarende kostnad på et treningsenter i privat regi være om lag en tiendedel av kostnaden.

–Det er beklagelig at eksisterende infrastruktur av treningssentre ikke tas i bruk, men at kommunene heller velger å bygge opp egne kommunale friskvernssentre, sier Anne Thidemann, direktør i Virke Trening.

Les rapporten HER.