Store samfunnsøkonomiske gevinster innen hjemmetjenester

Publisert:

jente i rullestol blir hjulpet av assistent

Å slippe til flere ideelle og andre private handler både om effektivisering og innovasjon.

Oslo Economics har laget en rapport for Virke som viser at Norge kan spare 4,1 til 4,6 milliarder kroner i året på økt bruk av private tilbydere i hjemmetjenesten. De samfunnøkonomiske gevinstene går  ut på at mangfold i tjenesten kan øke kvaliteten på tjenesten betraktelig. Med flere aktører er det større sannsynlighet for nye og mer fleksible driftsmodeller, bedre kvalitet og lavere kostnader.

Andelen private er kun 8,4 %, og i flere kommuner mister private fotfeste.

Les rapporten her.