Samlet oversikt for leverandører av billettsystemer til museer og festivaler

Publisert:

For første gang er det gjennomført en kartlegging av leverandører av billettsystemer i Norge.

​Undersøkelsen er ett av tiltakene i prosjektet «Synlige og bookbare museer» som er finansiert av museene selv og Innovasjon Norges Bedriftsnettverkordning. Prosjekteier er Virke i samarbeid med Norges museumsforbund, og 21 konsoliderte museer som samlet representerer 144 enheter deltar. I
tillegg er BookNorway AS med fordi selskapet ønsker å bidra til å få bookbare opplevelser og aktiviteter i den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway.

Initiativet til denne leverandørkartleggingen ble tatt av museene på en fellessamling i september 2013. I tillegg har Norske Festivaler samarbeidet om gjennomføringen da de også hadde behov for en slik kartlegging. Heyerdahl Refsum AS har hatt prosjektledelse og det faglige ansvaret for
undersøkelsen.

De 12 leverandørene har gitt fyldig informasjon om hvilke funksjoner løsningene dekker fra oversikt
over tilgjengelige billetter, salkart, betalingsmåter og hvordan billettuthenting kan skje. Videre er integrasjoner med andre interne og eksterne løsninger som dekker systemer for økonomi, kasse, booking og statistikk.

For mer informasjon, kontakt Hilde Charlotte Solheim (se under) eller prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum, tlf. 90828274 eller .

Her finner du rapporten Leverandørundersøkelsen Billettsystemer 2013.