Samling om skjenkepolitikk, uteliv og vakthold

Publisert:

​Virke inviterer til ny samling om skjenkepolitikk, uteliv og vakthold 24. oktober fra kl 08.30-12-00. Samlingen arrangeres i Virkes lokaler i Henrik Ibsens gate 90 på Solli plass. Henvendelse i resepsjonen i 7. etasje.

​Programmet for dagen:
08.30-09.00: Frokost/mingling

09.00-09.30: Bransjedirektør i Virke Reise Norge, Hilde Solheim,  om "rikets tilstand" for bransjen, hvorfor vi ønsker å samle ulike aktører, skjenkepolitikk med ny regjering etc.

09.30.10:00: Kristin Anderssen fra byrådsavdelingen for kultur og næring i Oslo kommune, gjennomgang av Oslos alkoholpolitiske handlingsplan

10.00-10.30: Thor Martin Bjerke fra Virke /Roar Olsen om utfordringer og erfaringer med ny vaktholdslov. Har bransjen nok handlingsrom til å stoppe uønskede hendelser?

10.30-10.45: Kaffe/fruktpause

10.45-11.15: Leder for kontrollsesjonen i næringsetaten Anders Aurmo: Kontroller i Oslo, erfaringer og planer fremover. Hvordan kan kontrollører og bransjen sammen finne gode løsninger?

11.15-11.45: Politiet V/Gjermund Strømve, fokusområder og erfaringer i Oslo; hva kan aktørene gjøre sammen?

11.45-12.00: Spørsmål fra deltakerne og diskusjon

Selv om mye av programmet denne gangen har Oslo-fokus fra innlederne, legger vi til grunn at det kommer opp mange gjenkjennelige problemstillinger også for aktører med tilhold utenfor Oslo. Du må gjerne spre invitasjonen videre til andre aktuelle interessenter i din virksomhet/ditt nettverk!

Vi serverer enkel frokost ved ankomst. Påmelding til innen 22. oktober.

Vel møtt!