Sammen for et bærekraftig reiseliv

Publisert:

For første gang har norsk reiselivsnæring samlet seg om et veikart for et bærekraftig reiseliv, og inviterer til debatt og presentasjon av veikartet for klima- og miljøminister Vidar Helgesen i dag under Arendalsuka.

I sommer har Norge opplevd en rekordhøy tilstrømming av gjester, både fra Norge og utlandet. Folk vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene sammen jobber for en bærekraftig utvikling. Nå står næringen sammen og lanserer et veikart for bærekraftig reiseliv der visjonen er at Norge i 2030 skal ha befestet sin posisjon som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser.


- Veikartet er en strategi for hvordan næringen, sammen med myndighetene, kan sikre at Norge i fremtiden tilbyr gode bærekraftige opplevelser. Veikartet består av visjoner for et bærekraftig reiseliv, status og utviklingstrekk, og en strategi frem mot 2030 og videre mot 2050, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.


- Vi må sikre at vi, i tråd med at Norge blir et stadig mer populært reisemål, sørger for at vi også ivaretar våre ressurser for fremtidige generasjoner, fortsetter Endresen Normann.

Lite konkret i Stortingsmelding

Det er sentrale organisasjoner som Virke, Den Norske Turistforening, Fellesforbundet, NHO, Innovasjon Norge, NCE Fjord Tourism, Norsk Reiseliv og Naturvernforbundet som sammen står bak veikartet. Her skisseres tiltak som båre næringen selv må gjøre, i tillegg til helt konkrete punkter som organisasjonene mener myndighetene må ta tak i.


Arbeidet kom i gang etter at Stortingsmeldingen om norsk reiseliv ble lansert i mars. Denne inneholdt gode ambisjoner om et mer bærekraftig reiseliv, men få konkrete tiltak. Derfor lanserer nå næringen selv et veikart for bærekraftig reiseliv.


Ikke kvantitet, men kvalitet

- Turistnæringen er i vekst og blir en stadig viktigere næring for Norge fremover, men vi må ikke måle suksess i antall tilreisende. Et bærekraftig reiseliv har like stort fokus på å ta vare på det folk kommer for å oppleve, og miljøkostnadene må tas med i regnestykket. For å unngå trengsel og overbelastning må det utvikles tilbud for å spre trafikken til flere reisemål og andre sesonger. Vi må tiltrekke oss reisende som gir stor verdiskapning og lav miljøbelastning, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Debatt om hvordan Norge kan sikre et bærekraftig reiseliv og presentasjon av veikartet finner sted under Arendalsuka, tirsdag 15.08.17 kl 13.00 – 15.00 på Vega, Stenkaien ved Tyholmen hotell.

For utfyllende informasjon om program se her

Last ned veikartet her