Særlov for statlig inkassovirksomhet

Publisert:

​Hvorfor trenger Statens innkrevingssentral en særlov for å kreve inn NRK-lisensen? Kan Solberg-regjeringen leve med en særlov som gir Statens innkrevingssentral bukta og begge endene overfor den lille mann og kvinne og som innebærer forskjellsbehandling mellom  statlige og private konkurrenter?

​Stortinget vedtok på tampen av den forrige regjeringens periode en slik særlov for Statens Innkrevingssentral (SI). I denne loven har den lille mann og kvinne svakere rettsbeskyttelse enn ellers – dvs overfor private inkassobyråer og i forhold til andre land. Loven ble vedtatt mot Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og KrFs stemmer.

Når Statens innkrevingssentral ikke skal følge inkassoloven har man i prinsippet fratatt skyldneren retten til å klage. Man sier rett ut i lovproposisjonen som Stortinget vedtok for halvannet år siden at det ikke vil være effektivt om et innfordringstiltak skal kunne påklages. Inkassoloven har detaljerte regler om krav til innhold og frister for purringer og varsler som sendes fra fordringshaver. Dette gjelder ikke for Statens innkrevingssentral.

Statens innkrevingssentral har også rolle og funksjon som særnamsmann. Særnamsmannfunksjonen, slik den er bygget opp innenfor statlig og kommunal innfordringsvirksomhet, har et inkvisitorisk preg og er i utgangspunktet et gufs fra fortiden.  Ordningen innebærer at SI skal være både inkassator, kreditors representant, dommer og i en viss utstrekning klageinstans samtidig. Det er en ordning som er ukontrollerbar og svært lite transparent og som kaster enhver form for normal rettssikkerhet over bord. Vi mener en slik ordning ikke hører noen steds hjemme i en nordisk rettsstat. Den er da også avskaffet for lenge siden i våre naboland.

Inkassoloven har nå vært i kraft i 25 år, og har vist seg å fungere svært tilfredsstillende.  Loven er lett tilgjengelig for ikke-jurister og gir i tillegg et lavterskel tilbud til skyldnere som mener seg utsatt for urettmessig pågang.  For skyldner, uansett om det er en fysisk eller juridisk person, er inkassopågang en pågang uansett om den iverksettes fra privat eller offentlig sektor.  Ved å sørge for at man har et enhetlig regelsett for inkassopågang generelt vil det skape større rettsforståelse og ved det bedret rettssikkerhet.  Så hvorfor skal ikke inkassoloven gjelde for Statens innkrevingssentral og innfordring av statlige krav?

Skrevet av
Alisdair Munro, direktør for

kunnskap og teknologi i
Hovedorganisasjonen Virke, og
Thor A. Andersen, generalsekretær
i Norske inkassobyråers forening
(NIF)