SATS, ELIXIA og Fresh Fitness fusjonerer

Publisert:

Tryghedsgruppen og Altor har besluttet å fusjonere sine treningsvirksomheter i det nordiske markedet. Det nye selskapet vil hete Health & Fitness Nordic AS og vil bestå av SATS, ELIXIA og Fresh Fitness. Selskapet vil dermed bli Nordens største innen treningsbransjen.

Disse tre virksomhetene har til sammen om lag 260 000 medlemmer i Norge, og vil med  utgangspunkt i dagens antall treningssentre, utgjøre vel 30 prosent av antall kunder.

Mer informasjon finner du hos SATS og ELIXIA.