Mer selskapsskattreduksjon?

Publisert:

mynter

Politikerne har tråkket på bremsene når det gjelder reduksjon av selskapsskatten. Men vi kan ikke gi oss helt når våre nordiske naboer har lavere satser og fortsetter nedtrappingen, mener Virke.

Mange land har kuttet mye i selskapsskatten de seneste årene. Det har også Norge gjort, fra 28 pst 28 pst i 2012 til 23 pst i 2018. Virke er glad for at det har vært politisk konsensus bak denne nedtrappingen, men er bekymret over at politikerne vil stoppe på 23 pst. Det betyr i så fall at vi ligger over våre nordiske naboland, noe som vil påvirke norske handels- og tjenestebedrifters investeringsvalg.

I et innlegg i Finansavisen 20 september skriver adm. direktør Vibeke Hammer Madsen at det er tre grunner til at vi bør fortsette nedtrappingen av selskapsskatten, helst til 20 pst. For det første har selskapsskattesatsen direkte betydning for næringslivets tilgang på utenlandsk kapital. En høy selskapsskattesats i Norge sammenlignet med nivået i landene rundt oss vil gjøre det mindre attraktivt å investere i ny eller eksisterende næringsaktivitet i Norge. Mens Norge har 23 pst, er Sverige på vei ned til 20 pst. Finland har allerede 20 pst, mens Danmark har 22 pst.

For det andre vil lavere selskapsskattesats bidra til å forbedre norsk næringslivs konkurranseevne. Selskapsskatt er skatt på overskudd i bedriftene, og lavere sats vil frigjøre kapital som kan brukes til reinvesteringer i ny verdiskapende aktivitet, ikke minst ny teknologi.