Seminar om etisk handel

Publisert:

Initiativ for etisk handel inviterer til seminar hvor de lanserer en veileder basert på FNs rammeverk "Protect, Respect and Remedy".

Veilederen viser hvordan store og små bedrifter kan jobbe for anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden ved å utføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter (human rights due diligence). Casene i veilederen gir innblikk i hvordan norske bedrifter jobber for anstendige arbeidsforhold.