Velkommen til seminar om grønn styrekompetanse!

Publisert:

Siluetter snakker med grønne snakkebobler

Virke og YS fellestiltakene inviterer ledere, styrerepresentanter, ansattrepresentanter i styret og tillitsvalgte i bedrifter der det er tariffavtale mellom Virke og YS forbund til et gratis seminar om grønn styrekompetanse.

Er din virksomhet forberedt på fremtiden?
Hva betyr det grønne skiftet og bærekraftig utvikling for styremedlemmer, ansattrepresentanter, ledere og tillitsvalgte?

Dette seminaret er for deg som ønsker økt kompetanse om hvordan virksomheten kan integrere bærekraft i drift, strategi og videre utvikling.

Seminaret er gratis.