Septemberhandel omtrent som i fjor

Publisert:

En handledag mindre enn  i september i fjor trekker tallene ned. Samlet sett var dette noenlunde i tråd med våre forventninger, men byggvarehusene og dagligvare/kiosk gikk svakere enn ventet mens særlig klesbutikkene overrasket oss på den positive siden, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke.

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin ble 0,2 prosent lavere i september i år enn i september i fjor viser SSBs detaljomsetningsindeks.

Samlet sett for årets 9 første måneder viser indeksen en økning på 4,2 prosent. For dagligvare/kiosk-handelen var nedgangen i omsetningen i september på 0,8 prosent. Også i sportsbutikkene var det nedgang. Her falt omsetningen 1,5 prosent i september, hittil i år viser indeksen en vekst på 0,8 prosent. Omsetningen i elektriske husholdningsartikler skuffet litt med et fall på 3,1 prosent i forhold til september i fjor. Hittil i vår viser tallene en vekst på 1,3 prosent. I byggvarehusene falt omsetningen med 2,9 prosent, mens hittil i år viser tallene en vekst på 6,9 prosent. 

- Tallene er i tråd med septembertallene fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen og var slik sett ingen overraskelse, men det er klart at vi på forhånd hadde ventet en noe sterkere vekst enn dette i september. Vi tolker dette som et tilfeldig utslag og ikke noe uttrykk for en ny trend, sier Haartveit.

Omsetningen i klesbutikkene overrasket på den positive siden med en vekst på 4,5 prosent, 5,6 hittil i år, mens omsetningen i skobutikkene, som har en tendens til å svinge mer opp og ned, falt med 3,2 prosent (4,4 hittil i år). Veksten i møbelbutikkene på 1,2 prosent, 5 prosent hittil i år, var på linje med Virkes anslag. Den gode utviklingen i bransjen ”bredt vareutvalg ellers”, som  fortsatte som ventet i september med en vekst på 5,6 prosent.

- Vi har i våre prognoser for 2012 lagt til grunn en vekst i detaljhandelen på 5 prosent. Slik det ser ut nå ligger det å vipper mellom 4 og 5, avslutter Haartveit.