Setter regjeringen likestillingen i revers?

Publisert:

​Nei, slo i Inger Lise Blyverket, direktør for Arbeidsliv og Forhandlinger i Virke, fast under den store likestillingsdebatten på Arendalsuka i dag. God likestilling fordrer fleksible løsninger.

Blyverket understreket at det store flertall av norske arbeidsgivere vil sine ansatte vel. De strekker seg langt for å tilrettelegge arbeidsdagen til beste for sine ansatte.

De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil gjøre dette enda lettere, sa hun.

- Den typiske norske bedriften er liten, og ansatte og arbeidsgiver jobber skulder ved skulder, slo Blyverket fast.

- Nettopp derfor ligger norske arbeidsplasser godt til rette for at en utvidet avtalemulighet blir brukt til det beste for både virksomheter og bedrifter - også for å fremme likestilling, understreket hun.

En arbeidsgiver som skal legge til rette for ansatte med omsorgsbehov, må ha verktøy for å legge til for hva den ansatte faktisk trenger.

- Lovendringene som har trådt i kraft øker ikke den  totale arbeidstiden. Det gjør heller ikke Arbeidstidsutvalgets forslag.

Les mer om Virkes arrangementer på Arendalsuka her >>