Shell tester fornybar diesel på Østlandet

Publisert:

​Bensinstasjonsnæringen omstiller seg og bidrar til det grønne skifte. Nå går Shell i gang med testing av fornybar diesel på utvalgte stasjoner.

Adm. direktør i Smart Fuel/St1, Mika Wiljanen, sammen med direktør i Virke KBS, Torstein Schroeder

​Norge har som mål å redusere klimautslipp fra transportsektoren med 40 % innen 2030, og utviklingen av fornybare drivstoff er et viktig ledd for å oppnå målet. REx Diesel er en ny og unik fornybar diesel som reduserer CO2-utslipp med opptil 40 %, og er det første reelle fornybare alternativet til bilister med vanlige dieselbiler som ønsker å være mer miljøbevisste

- Vi skal erstatte fossilt drivstoff med fornybare drivstoff liter-for-liter. Derfor er vi spesielt glade for å kunne tilby våre kunder et fornybart alternativ til diesel som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser, og kan brukes på alle biler og tyngre kjøretøy med dieselmotor, sier Anita Sørlundsengen, Retail-direktør i Smart Fuel/St1.

Virke KBS er positive
Vi trenger flere bærekraftige løsninger på fornybart drivstoff. Hydrogen og el vil være viktige i et lengre perspektiv, men denne satsningen viser at også fornybar diesel vil kunne utgjøre en betydelig del av fremtidens energimiks.

- Nå blir det viktig å sikre bærekraften og produksjonskapasiteten på fornybart drivstoff slik at kundene kan velge mer miljøvennlige løsninger framover, sier direktør for Virke KBS, Torstein Schroeder.

Renere energi til alle dieselbiler
REx Diesel er laget av avfall fra den finske trevirkeindustrien og oppfyller EUs bærekraftkriterier for utviklingen av fornybare drivstoff. Dieselen inneholder en sesongtilpasset mengde fornybar råvare, og det unike med den nye dieselen er at det kan tankes på alle kjøretøy med dieselmotorer

- Det er viktig for oss at våre fornybare drivstoff utviklet på en bærekraftig måte, og derfor jobber vi tett med de som utvikler og produserer de fornybare komponentene til REx Diesel, sier Anita Sørlundsengen. Vi kvalitetssikrer alltid våre produkter slik at våre kunder får en høykvalitets fornybar diesel som kan fylles på alle dieselbiler og bidrar til reduksjon av CO2-utslipp.

- Lanseringen av REx Diesel er riktig steg i retningen av en mer klimavennlig transportsektor i Norge. Fornybare drivstoff vil få en viktigere rolle i fremtiden om Norge skal oppnå målsetningen om å kutte klimagassutslippene med 40% innen 2030, avslutter Anita Sørlundsengen.