Skal lære om digital helse av finnene

Publisert:

​Medisinsk teknologi står på agendaen under statsbesøket til Finland 6.-8. september.

​DD.MM. Kongen og Dronningen reiser til Finland ledsaget av fire statsråder og en næringslivsdelegasjon. Helse er et viktig tema for besøket, og helseminister Bent Høie er med. Fremtidens helsesektor opptar også Hovedorganisasjonen Virke som er med på turen.

- Mye av de digitale løsningene for fremtidens helsevesen finnes allerede i dag. Finnene har kommet lenger enn Norge når det gjelder å ta teknologien i bruk.  Dette statsbesøket gir muligheter til å bygge relasjoner for videre kunnskapsutveksling og samarbeid for oss og våre medlemmer som er med, sier Inger Helene Venås, direktør i Virke med ansvar for helse-, omsorg- og ideell sektor.

På programmet er både besøk til den toppmoderne operasjonssalen på Helsingfors universitetssykehus og seminarer om medisinsk teknologi.

For to år siden kom EU-kommisjonen med en rapport som viste at Norge lå et godt stykke bak Finland og våre andre naboland når det gjelder e-helse-løsninger.

- Det er derfor viktig at helseteknologi er en av satsingsområdene for regjeringen.  En nasjonal samordning av hvordan vi anskaffer og utvikler ny teknologi i helsesektoren samtidig som vi henter internasjonale erfaringer er avgjørende, sier Venås videre.

- Jeg er svært glad for at helseminister Bent Høie er opptatt av å dele kunnskap også på dette helsefeltet, her har vi Norge noe å hente, sier Venås.

Direktøren for Virke ideell har med seg administrerende direktører for to av Norges største ideelle aktører innen helsetjenester.  Idar Magne Holme fra Diakonhjemmet med blant annet Diakonhjemmet sykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning, og Jørn Henning Theis fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse som blant annet driver Haraldsplass Sykehus, en viktig del av det offentlige helsetilbudet i Helse Vest. 

- De ideelle sykehusene er en viktig del av det samlede tilbudet i Norge. De har tradisjonelt vært blant de fremste innen innovasjon og utvikling av tjenesteområdene og står beredt til å utvikle seg videre, understreker Venås.