Slakter Forbrukerrådets dagligvareportal

Publisert:

- Forbrukerrådets utredning viser at etablering av en dagligvareportal vil bli svært vanskelig. Kostnaden som er beregnet til en halv milliard kroner vil forbrukerne måtte ta, og det er lite realistisk å overvåke over 20 000 varelinjer som endrer pris hele tiden, sier Thomas Angell, direktør i Virke Handel.

​Forbrukerrådet har i etterkant av Matkjedeutvalget utredet om og hvordan en dagligvareportal på nett kan organiseres og driftes. Ideen er at norske forbrukere til en hver tid skal finne korrekte priser på dagligvarer fra de forskjellige butikkene, og dermed kunne sammenlikne prisene. I utredningen kommer det fram at det er kjedene som skal ta regninga for portalen, og ikke det offentlige slik Matkjedeutvalget foreslo.

- Det er mange punkter i utredningen jeg stiller meg svært undrende til. Hvorfor skal kjedene ta regninga? Hvorfor er ikke leverandørene tiltenkt en rolle? Hvordan skal de til en hver tid ha oversikt over hva over 20 000 varer koster når vi vet at det er både regionale og lokale prisforskjeller? Skal hver eneste kjøpmann rapportere inn hver gang han endrer pris på en vare?, spør Angell.

Konkurransetilsynet har tidligere forbudt kjedens utveksling av prisinformasjon. Med en eventuell etablering av en dagligvareportal vil alle prisene ligge åpne, også for kjedene.

- Som Matkjedeutvalget mener vi at en slik portal kan fungere dersom den gir korrekt og dekkende informasjon til forbrukerne. I motsatt fall vil den virke villedende og konkurransevridende. Forbrukerrådets utredning har ikke overbevist oss, og det er grunn til å etterlyse realismen i hele prosjektet, avslutter Angell.