Slik blir bæreposeavgiften

Publisert:

Toll- og avgiftsdirektoratet, på vegne av Finansdepartementet har sendt ut forslag til utforming av avgiften på bæreposer.   Høringsfrist er 27.februar.

Hvem gjelder avgiften for?

Avgiftsplikten skal omfatte bæreposer av plast eller papir som i dagligvare- og detaljhandelen er ment benyttet til å frakte varer fra butikk/utsalgssted.

Avgiften skal tre i kraft 15. mars, slik Stortinget vedtok i november. Den legges på produsent/importør, og meningen er at den skal prises ut til forbruker. Den gjelder alle poser med plastinnhold (uavhengig av innslag av biomateriale) – samt papirposer – og avgrenses til poser med mer enn  5 volumliter.

Avgift på bæreposer av plast eller papir skal betales med en fast sats pa kr 1,50 per stk. Det er lik sats bade for plast- og papirposer. Dette gjelder også uavhengig av type plast eller papir posene er laget av.

Unntatt fra avgift

Poser som ikke er ment benyttet til å frakte varer fra butikk/utsalgssted, er ikke omfattet av avgiftsplikten. Dette gjelder for eksempel avfallsposer på rull hvor hele rullen tas med fra butikk/utsalgssted.

Det er også gjort en avgrensning av når det gjelder poser som har et voluminnhold under 5 liter. Denne avgrensningen er gjort for at fruktposer, brødposer på rull, små papirposer og lignende skal falle utenfor avgiftsplikten, da disse posene i dagligvare- og detaljhandelen kan sammenlignes med primæremballasje, og ikke er ment benyttet til a frakte varer fra butikken/utsalgsstedet

Et slikt generelt unntak for poser med voluminnhold under fem liter, innebærer at avgiftsplikten heller ikke vil omfatte de små bæreposene som typisk fås på apotek og parfymeri. Regjeringen foreslår også at bæreposer lagd av kun plantestivelse (som mais og potetstivelse) skal slippe avgiften.

Hvordan håndteres avgiften?

Det forslås at avgiftsplikten oppstår etter samme regler som gjelder for andre vareavgifter. Som hovedregel innebærer dette at avgiftsplikten oppstår ved uttak av godkjent lokale eller ved innførsel. Produsentene vil være registreringspliktige, mens importører som er merverdiavgiftspliktige kan registrere seg for avgiften.