Smilefjesordningen innføres 1. januar 2016

Publisert:

Fra 1.1.2016 innføres det en smilefjesordning i Norge. Ordningen innebærer at restauranter og kafeer etter tilsyn fra Mattilsynet får en smilefjesplakat som skal være synlig på serveringsstedet.

Virke har deltatt aktivt i utformingen av ordningen, og mener at ordningen som kommer i hovedsak er positiv for næringen. Vi vil følge med på hvordan ordningen blir praktisert, og ikke minst at virksomheter har orden på sakene ikke får unødige ulemper som følge av innføringen.

Mer enn 8000 virksomheter omfattes av smilefjestilsyn. Kort oppsummert gjelder forskriften for restauranter og kafeer. I forskriften står det at ordningen gjelder for serveringssteder som er «allment tilgjengelige og som tilbereder, serverer og omsetter mat til forbrukerne og som er tilrettelagt og beregnet for at maten skal spises på stedet i permanente serveringsområder, som restauranter, kaféer og lignende». Forskriften gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

For å gjøre serveringsstedene som omfattes av smilefjesordningen best mulig forberedt, sender Mattilsynet fra uke 50 ut en omfattende informasjonspakke til virksomhetene. Informasjonspakken inneholder en 12-siders brosjyre om smilefjesordningen, med omtale av blant annet forskriften, virkeområde, smilefjesrapporten, kravpunkter og aktuelle spørsmål og svar. I tillegg er det laget en 20-siders veileder som omhandler alle kravpunktene som omfattes av ordningen, med tilhørende utdyping og henvisning til  forskrift. Videre er det laget en «venteplakat» som virksomhetene

som omfattes av ordningen kan bruke inntil de har hatt første tilsyn.

Brosjyre og veileder er nå også tilgjengelig på det nye temaområdet.