Søk midler fra Kulturrådet

Publisert:

Kulturrådet lyser ut støtteordninger for å styrke grunnlaget for næringsvirksomhet hos kulturaktører. Søknadsfristen er 15. oktober.