Nasjonale turstier- søk om midler til tilrettelegging

Publisert:

Trolltunga, Preikestolen og Kjerag er raskt blitt internasjonale trekkplastre. Det gir både økte inntekter og nye utfordringer for lokalsamfunnene. Regjeringen har nå avsatt midler til tilrettelegging. Søknadsfrist 24. februar.

Fuglekikkerskjul, nasjonal turistveg Varanger. Arkitekt: Biotope/ Foto: Tormod Amundsen

Nasjonale tu(ist)stier ble først lansert av Trygve Sunde Kolderup i Hvitserk. Forslaget innebærer at man tar utgangspunkt i suksessen til «Nasjonale turistveger», der man gjennom arkitektur, rasteplasser og tilrettelegging har omgjort 18 av landets mest spektakulære veistrekninger til attraksjoner. Hvorfor ikke gjennomføre et tilsvarende prosjekt kalt «Nasjonale turiststier»?

I budsjettforliket ble det avsatt 7,5 millioner til formålet, der Miljødirektøratet nå lyser ut midler som i første omgang skal dekke akutte behov i et fåtall områder som har hatt ekstraordinær økning av internasjonale besøkende. Det kan søkes om penger til tiltak som kan gjennomføres i 2017.

Eksempler er informasjonstiltak, tilrettelegging av sti, sikkerhetstiltak eller tilrettelegging av innfallsporter som for eksempel parkeringsplasser, infoskilt eller servicebygg.

Les mer om tilskuddsordnigen her
Les mer om nasjonale turistveger her

Søknadsfrist 24. februar