Solid vekst i byggevarehandelen

Publisert:

Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (2. tertial). Både privat og proffmarkedet viser god veksttakt. Totalt ble det solgt byggevarer for 12,1 milliarder kroner.

-Solid vekst, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel om resultatet. – Til tross for at 2. tertial i år har noen flere virkedager enn i fjor, er dette et godt resultat.

-På toppen av et godt 2014 har byggevarehandelen levert solid hittil i år. Særlig sommermånedene har vært gode, der kaldt og til dels dårlig sommervær har bidratt til god vekst i blant annet innendørsartikler som kjøkken og gulv – kategorier som normalt ikke pleier å gjøre det godt på denne tiden av året, sier Herning.

Herning trekker frem kamp om kundene og prispress som viktige faktorer som er med å trekke folk til utsalgene. -Vi ser at det er stor kampanjeaktivitet, noe som bidrar til at veksttakten i bransjen fremdeles er god. Vi vet derimot lite om lønnsomheten til de forskjellige aktørene i en bransje preget av beinhard konkurranse om markedsandelene.

-Det er godt driv i både proff og privatmarkedet jevnt over, selv om vi ser at det er en svak utvikling i enkelte områder på Vestlandet. Særlig proffmarkedet i disse områdene er utsatt, i et marked som lenge har vært preget av høy vekst, avslutter Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.
Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.

Markedsinformasjon for 2. tertial 2015  fra Virke Byggevarehandel finner du her>>