Sommeravslutning for Virke markedsanalyse

Publisert:

Virke markedsanalyse møttes denne uken til sommeravslutning i Virkes lokaler. Som del av det faglige programmet på samlingen hadde Virke invitert til foredrag og diskusjon om bruk av meningsmålinger i forbindelse med regjeringens kommunereform.

​Virke markedsanalyse er Virkes forum for markedsanalysebransjen. Selskapene møtes på jevnlig basis for å drøfte felles muligheter og utfordringer for næringen.
I forbindelse med regjeringens pågående kommunereform har en rekke kommuner utført lokale meningsmålinger for å kartlegge innbyggernes holdninger til sammenslåingsprosessene. Ofte har disse målingene vært til stor hjelp for kommunene i arbeidet med å identifisere hvordan de best kan oppfylle regjeringens målsetting om færre og større kommuner.

For å belyse temaet nærmere hadde Virke markedsanalyse invitert Odd Myklebust for å dele sine erfaringer knyttet til bruk av meningsmålinger. Myklebust jobber til daglig med å lede kommunereformen i Drammen kommune, og har tidligere vært redaktør i Drammens Tidende.

Myklebust var positiv til bruk av meningsmålinger i kommunesammenslåingsprosessen, og trakk blant annet frem at målingene gir innsikt som ikke fremkommer gjennom de lokale folkeavstemningene. Målingene gjør det dessuten mulig å nå innbyggergrupper som ikke deltar i folkeavstemningene, og kan således gi et bedre og mer representativt bilde av hvilke holdninger innbyggerne har enn lokale avstemninger. Dette er særlig viktig i møte med lav valgdeltakelse.

På vegne av administrasjonen ønsker vi alle våre medlemmer innen Virke markedsanalyse en riktig god sommer.