Sommerhandler for 100 milliarder kroner

Publisert:

Hovedorganisasjonen Virke anslår at det vil bli handlet for rundt 100 milliarder kroner i juli og august i år. Det er en vekst på 3,5 prosent fra samme periode i fjor.

- Vi forventer at handelen i sommer kommer til å få en grei vekst på omtrent 3,5 prosent. Folk er litt mer forsiktige enn før, samtidig som de fleste både har mulighet og lyst til å unne seg litt ekstra i ferietiden, sier Johanne Kjuus, fagsjef for handel i Hovedorganisasjonen Virke.

- Av de 100 milliardene, vil det anslagsvis bli handlet for 94 mrd. kroner i butikker, kiosker og bensinstasjoner i Norge. Videre forventer vi at nordmenn vil handle for 3,5 milliarder kroner i norske og utenlandske nettbutikker og for 2,5 milliarder på dagsturer til utlandet i juli og august. I tillegg kommer salg via homeparties og annen handel utenom utsalgssted, sier Kjuus.

Mest på mat

Nesten halvparten av det vi handlet for i fjor gikk til mat og drikke, med hele 44,6 prosent. Deretter følger kleshandelen med en andel på 7,4 prosent, fulgt av byggevarehusene, apotekene og møbelhandelen med hhv. 5,4, 4,2 og 4,0 prosent. Elektrohandelen og sportsbutikkene sto for 3,4 og 3,2 prosent. Øvrige butikkhandel hadde til sammen 18,2 prosent av total butikkomsetning i fjor.

Vær og svak krone påvirker handelen

Dårlig vær betyr ofte godt besøk for kjøpesentrene. Mye regn i juli og august kan være en medvirkende faktor til vekst i sommermånedene. I tillegg gjør den svake krona at flere utenlandske turister finner veien til Norge, samt at flere av oss ferierer hjemme. Det hjelper også på omsetningen.

Sørlandet på topp

Det er store regionale forskjeller i sommerhandelen. Størst betydning hadde sommerhandelen i fjor på Sørlandet der omsetningen i juli og august sto for hele 19,6 prosent av årsomsetningen.

Ser man på hvilke kommuner sommerhandelen er viktigst for, er det Hvaler i Østfold og Moskenes i Nordland som ligger på topp. Der utgjorde omsetningen i de to sommermånedene i fjor mer enn 30 prosent av årsomsetningen. Også for Aurland i Sogn og Fjordane og Tjøme i Vestfold er sommeren viktig. I Aurland utgjorde den 29,5 prosent og i Tjøme 28,9 prosent av omsetningen totalt for året.


Hvilken landsdel som kommer til å gjøre det bra denne sommeren er usikkert, men i det siste har man erfart at det er vanskelige tider i Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane.

- Vi forventer litt forsiktig adferd hos forbrukerne i disse områdene på grunn av nedgangen i petroleumssektoren. Dette merker også detaljhandelen. Men i andre deler av landet ser vi en grei vekst, sier Kjuus.

Tallene er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.

For mer informasjon, kontakt:

Pressetelefon Virke: 476 00 888, e-post: