Sommerhandler for 90 milliarder

Publisert:

Virke anslår at vi i år kommer til å handle for i overkant av 90 milliarder i sommermånedene juli og august.

I sju av landets kommuner står handelen i sommermånedene for mer enn en fjerdedel av omsetningen i hele 2012, og i Aust- og Vest-Agder var sommerhandelen større enn julehandelen. Dersom vi ser på omsetningen i sommermånedene i forhold til omsetningen for hele året er det på Sørlandet at sommerhandelen betyr mest. Mens gjennomsnittet for hele landet er 17 prosent, sto sommerhandelen for 18,9 prosent av årsomsetningen i sør. Dette tilsvarer 4,7 milliarder (ekskl. mva.), og er 150 millioner mer enn omsetningen i november og desember.

- Vi ser at handelen i enkelte av landets kommuner er helt avgjørende. I "sommerkommuner" som Hvaler i Østfold og Tjøme i Vestfold utgjør sommerhandelen henholdsvis 30,3 og 30 prosent av årsomsetningen, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Men også i andre deler av landet er sommerhandelen viktig. I Moskenes i Nordland og Aurland i Sogn og Fjordane utgjør sommerhandelen rett i underkant av 30 prosent av omsetningen for hele året.

I Oslo og Akershus er det derimot motsatt, her utgjør sommerhandelen en betydelig mindre del av årsomsetningen. Årsaken er at folk som er bosatt her tar sommerferien andre steder.

Sommerhandelen i 2012 var 2,7 prosent høyere enn i 2011, og nå anslår altså Virke at vi kommer til å handle for enda mer, med en økning på rundt 2,8 prosent fra i fjor.

I tillegg til å bruke 90 milliarder kroner i sommermånedene her hjemme, legger vi også igjen rundt 2,6 milliarder på dagsturer til utlandet.