Søndagsåpent: Ber Venstre om svar

Publisert:

Etter at Trine Skei Grande avviste begge regjeringens forslag til søndagsåpent er det i det blå hva slags løsning Høyre, Frp og Venstre skal forhandle om. Derfor sendte LO-forbundet Handel og Kontor og Hovedorganisasjonen Virke et brev til Venstre og Trine Skei Grande, der de ba om svar.

Bakgrunnen for brevet er at Handel og Kontor og Virke ønsker et møte med Venstre etter den siste tidens utspill, der det virker som om de ser for seg en modell med kommunal myndighet til å regulere seg selv som turiststed, i tillegg til at kommunene gis anledning til å åpne for søndagshandel for flere enn de tre søndagene i advent som dagens regelverk åpner for.

- For oss er det viktig å få frem at endringer i rammevilkårene for Norges største private næring, handelen, vil kunne gi store ringvirkninger, noe høringsrunden til Widvey har tydeliggjort, sier Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke.

– Vi har i brevet forsøkt å liste opp de viktigste problemstillingene som nå står ubesvart med Venstres modell. Vi tror det vil være nyttig for Venstre å møte næringa. Hva vi aller minst ønsker oss nå er en reprise på poseavgiften. Også for regjeringspartiene må det være avgjørende å få svar på disse problemstillingene, sier avdelingsleder for samfunnskontakt i Handel og Kontor, sier Ove Magnus Halkjær.

I tillegg ønsker Handel og Kontor og Virke mulighet til å gi innspill til Venstre, ettersom løsningen som de skisseres ikke var del av regjeringens høring. Nyhetene de siste dagene om at de tre partiene allerede har samtaler om søndagsåpent, bekymrer derfor. Man er avhengige av å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere effektene av å endre rammebetingelsene til Norges største private arbeidsgiver. Regjeringen hadde ikke det og de tre partiene på Stortinget har det heller ikke.

Brevet til Venstre, fra HK og Virke kan leses her >>