Spanairs konkursbo stevner reisebyrå

Publisert:

​Det spanske flyselskapet Spanair gikk konkurs i januar 2012. De Skandinaviske bransjeforeningene, inkludert Virke Reise Utland, har vært i en langvarig diskusjon om gyldigheten av konkursboets krav mot reisebyråene. Spanairs konkursbo har den siste tiden stevnet båre danske og svenske byråer for retten i Barcelona. Virke Reise Utland ber alle norske agenter som måtte motta slik stevning, om å ta kontakt umiddelbart.

​Spanair-konkursen i januar 2012 har ført til en langvarig diskusjon mellom boets administrasjon og de Skandinaviske bransjeforeningene. Boet har krevd betaling for billetter reisebyråene utstedte før konkursen, men som ikke kunne benyttes fordi Spanairs virksomhet opphørte. Byråene refunderte de beløpene kundene hadde betalt for de verdiløse billettene, og bransjeforeningene i Skandinavia mener byråene kan motregne dette tapet i kravet fra boet.

Det er en diskusjon både om hvilket lands lovgiving som skal benyttes (spansk konkursrett tillater ikke motregning i motsetning til den skandinaviske) og forholdet mellom IATA-bestemmelsene og de aktuelle konkursreglene. De skandinaviske interessene har i det store blitt representert av den danske bransjeforeningen DRF, som har hatt flere møter ned boets representanter. 

Nå har Spanairs-boet stevnet noen danske og svenske byråer for retten i Barcelona med tanke på å få dom for sine krav. Bransjeforeningene reagerer på både formelle og juridiske forhold i stemningene.

Virke Reise Utland ber alle norske agenter som måtte motta slik stevning, om å ta kontakt umiddelbart.