SSBs satelittregnskap

Det er grunn til å tro at det vil bli stort behov for frivillige medarbeidere i årene som kommer, og Virke vil bistå medlemmene til å posisjonere seg. Frivillige organisasjoner er representert i styret i Virke Ideell.

Prioriterte temaer

  • Økonomiske rammevilkår for frivillige organisasjoner
  • Utvikle hensiktsmessige tariffavtaler og pensjonsordninger 
  • Forholdet mellom frivillige medarbeidere og ansatte
  • Frivillige medarbeidere som ressurs
  • Synliggjøring i media og politikk
  • Internasjonalt HR; for organisasjoner med utenlandsansatte
  • Frivillighetsforum/konferanse
  • Innovasjon - organisering og posisjonering for framtiden
  • Erfaringsutveksling og lederstøtte i nettverk

SSBs Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner kan du lese mer om her.