Standardisering i møbelbransjen

Publisert:

Et viktig prosjekt for bransjen har vært standardisering. Det er utviklet en plattform for elektronisk samhandling mellom produsenter og kjeder, hvor sluttleveransene var et sett med standarder og guidelines for elektronisk forretningsdrift basert på forretningsprosessene i verdikjeden.  

For å bidra til ytterligere vekst og lønnsomhet i bransjen skal plattformen videreføres ved at det defineres standarder og best practices.