Standardisert digital samhandling

Publisert:

Byggevarehandelen og byggevareindustien utveksler i dag bestilling, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura digitalt seg imellom – noe som har gitt vesentlig økt effektivitet, bedre kvalitet og reduserte kostnader. Handelens Digitale Arbeidsgruppe (HDA), i samarbeid med byggevareindustrien, jobber med å etablere tilsvarende digital samhandling med utførende (entreprenører, boligprodusenter og byggmestre).   Vi fant at temaene i et av møtene i HDA kan være interessante for andre utover handelen, og valgte derfor å invitere utvalgte samarbeidspartene. Temaene var: Hva skjer innenfor digital samhandling? Hva med BIM (Bygnings informasjons modeller)? Sverige har jobbet lenge med digital samhandling med byggeplass/ entreprenører, hvordan går dette? Det finnes flere digitale meldingsformater i bruk innenfor det offentlige og innenfor næringen. Finnes det et standardisert format som dekker behovet for digital samhandling med utførende? Hva gjøres internasjonalt og nasjonalt rundt digital standardisering? Hva gjør NOBB?