Revidert standardkontrakt for BPA er ferdigstilt

Publisert:

Kontrakt og hånd

Revidert standard kontrakt for BPA NS 8435 er nå ferdigstilt og på markedet. Standarden få kjøpt hos standard Norge.

NS 8435 regulerer alle nødvendige alminnelige kontraktsbestemmelser mellom oppdragsgiver (kommunen) og leverandør for BPA-leveranser, på en korrekt og balansert måte. I dialog med våre medlemsbedrifter tok Virke initiativ til revisjon av NS 8435 desember 2016.

NS 8435 brukes i tilnærmet 100 % av tilfellene når BPA tjenester skal anskaffes. Over 150 kommuner har brukt denne standarden, flere gjentatte ganger, siden den første gang kom på markedet i 2011. Standarden fungerer dermed svært bra og tilbakemeldingene har vært gode både fra oppdragsgivere, leverandører og brukersiden.

Noen få presiseringer, tilføyelser og oppdateringer var det imidlertid behov for etter fem år. Nedsatt komite hos Standard Norge jobbet godt og effektivt og en enstemmig komité var ferdig med revisjonen før sommeren 2016. Komiteen var bredt og godt sammensatt med representanter fra kommune/oppdragsgiver, leverandører, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjon. Komiteen ble ledet av Stein Johnsen i Virke.