Statsbudsjettet gir mer penger til film

Publisert:

Filmfondet har de senere årene blitt redusert som følge av manglende lønns- og prisregulering. I fjorårets statsbudsjett ble rammene til Filmfondet kuttet med 18 millioner. I dag leverer kulturminister Trine Skei Grande et statsbudsjett for 2019 med et etterlengtet løft til filmfondet på 30,9 millioner kroner.

- Det er godt å se at kulturministeren retter opp i tidligere budsjetter og sikrer bedre vilkår for norsk film og spill, sier Helga Bull-Rostrup, direktør i Virke Service & Kultur.

 

Forslagene innebærer:

  • Regjeringen vil blant annet styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner kroner av tilskuddet til Filmfondet er øremerket internasjonal satsing på dataspill.
  • Regjeringen vil øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner. Det er ikke varslet endringer i innretningen av insentivordningen, som en samlet næring og NFI har spilt inn.
  • Regjeringen vil opprette en nasjonal filmkommisjon, som blant annet skal ha som formål å få produksjoner fra utlandet til Norge og tilrettelegge for dem ved at de kun skal kunne forholde seg til et kontor. I budsjettforslaget er det satt av 3 millioner kroner til dette tiltaket.
  • De regionale filmfondene skal styrkes med 2 millioner kroner til en samlet bevilgning på 23,3 millioner kroner.
  • Bygdekinoen foreslås styrket med 2,5 millioner kroner.
  • Internasjonalt Samisk Filminstitutt foreslås styrket med 600.000 kroner.
  • Ungdomshuset Tvibit i Tromsø foreslås styrket med 1 million kroner. Tilskuddet til Tvibit skal nyttes til å videreføre arbeidet for unge filmskapere i Nord-Norge, til rekruttering, talentutvikling og kompetanseheving.

Kulturministeren har også bekreftet at regjeringen vil utsette salget av Filmparken på Jar i Bærum, da den i dag drives veldig godt og er fullbooket.

 

Se Kulturdepartementets pressemelding her.