Må ta mer hensyn til handels- og tjenestenæringene

Publisert:

-Et godt tilpasset budsjett for en økonomi i vekst, men norsk næringsliv kunne gått enda bedre. Vi eksporterer arbeidsplasser til andre land gjennom 350-kronersgrensen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Regjeringens statsbudsjett, som ble lagt frem i dag, er jevnt over godt tilpasset en norsk økonomi som er i god vekst mener Hovedorganisasjonen Virke.

-Men det kunne gått enda bedre. Regjeringen må satse på tjenestenæringene, og de små og mellomstore virksomhetene. Det er her fremtidens jobber skapes. Det skulle jeg ønske vi så tydeligere signal på i dagens budsjettfremleggelse, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, på sin første dag på jobb.

-Skatte- og avgiftspolitikken må ta hensyn til at handel- og tjenestenæringer ikke lenger er skjermet fra konkurranse. Netthandel av varer og tjenester gjør at konkurrentene internasjonalt bare er et tastetrykk unna. Virke ber derfor Stortinget om å ta grep og fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel i statsbudsjettet for 2019, sier Horneland Kristensen.

- Mange av dagens særavgifter har blitt til i en tid da store deler av norsk økonomi var skjermet, næringer som nå er utsatt for sterk utenlandsk konkurranse. Vi må i fremtiden unngå at det kommer inn dårlig utredede forslag i tolvte time om nye særavgifter som skader handels- og tjenestenæringenes konkurransekraft, sier Horneland Kristensen.

- En annen særavgift er flypassasjeravgiften. Opprettholdelse av denne vil være være krevende for reisebransjen som opplever sterk konkurranse internasjonalt, sier Horneland Kristensen.

Glade for reduksjonen i selskapsskatten

Den beste nyheten i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er reduksjon av selskapsskatten fra 23 til 22 prosent.

-Det er viktig for investeringer i næringslivet og innebærer at vi kommer mer på linje med våre naboland, sier Horneland Kristensen.

-Det er også bra at regjeringen trapper ned formuesskatten på arbeidende kapital, men reduksjonen monner lite for å fremme flere investeringer i norskeide bedrifter. Formuesskatten på arbeidende kapital rammer spesielt små bedrifter lokalt i Norge, bedrifter som har dårligere tilgang på kapital enn større bedrifter, sier Horneland Kristensen.

- Vi er også glade for den historiske satsingen på forskning og innovasjon i næringslivet, nå er det viktig at midler og tiltak treffer bredden av norsk næringsliv, sier Horneland Kristensen.

Skuffende om historiske pensjonskostnader for ideell sektor

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å etablere en rettighetsbasert tilskuddsordning til dekning av historiske pensjonskostnader for ideelle, men innretningen er fortsatt alt for dårlig. Det legges opp til et skjæringspunkt i 2010, og bredden av ideell sektor er fortsatt ikke inkludert. – Vi er skuffet over at det ikke legges opp til mer treffende løsninger, sier Horneland Kristensen.